241 Bruket

By: Stävlö

Torpet Bruket. Där fanns också tegelbruket.

Berättat av Eva Evaldssons vid en torprunda i Stäflö 15 mars 2016.
Läs hela berättelsen här: Stäflö torprunda

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6290677 E 582937
RT90 X 6291876 Y 1533713
WGS84 dec 56,752684° 16,356327°
WGS84 g/m 56° 45,1610′ 16° 21,3796′
WGS84 g/m/s 56° 45′ 9,66″ 16° 21′ 22,78″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se