245 Fattigvägen

By: Stävlö

Innan grindstolparna till höger vid infarten till parken finns en vall. Där gick en väg förr. Den kallades ”Fattigmansvägen”. De fattiga arbetarna fick nämligen inte gå genom parken nära slottet utan fick hålla sig på den vägen.

Berättat av Eva Evaldssons vid en torprunda i Stäflö 15 mars 2016.
Läs hela berättelsen här: Stäflö torprunda

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6290886 E 583366
RT90 X 6292080 Y 1534145
WGS84 dec 56,754485° 16,363416°
WGS84 g/m 56° 45,2691′ 16° 21,8050′
WGS84 g/m/s 56° 45′ 16,15″ 16° 21′ 48,30″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se