246 Sågverk

By: Stävlö

Vi kommer fram till Hjälmö. Till vänster fanns tidigare en såg. Den minns jag i kraftigt förfall på 50-talets slut. Uppe på högsta punkten bodde då ett äldre par som hette Karl och Elin Karlsson. Deras dotter hette Anna. Hon och hennes man Jonny adopterade ett finskt krigsbarn som hette Erkki.

På Hjälmö har det nu blivit en liten by med exklusiva villor.

Berättat av Eva Evaldssons vid en torprunda i Stäflö 15 mars 2016.
Läs hela berättelsen här: Stäflö torprunda

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6290291 E 583355
RT90 X 6291484 Y 1534127
WGS84 dec 56,749134° 16,363042°
WGS84 g/m 56° 44,9480′ 16° 21,7825′
WGS84 g/m/s 56° 44′ 56,88″ 16° 21′ 46,95″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se