26 Hultet

By: Bäckstorp

Hit flyttade arbetaren ”Johan i Hultet” och hans hustru Helena 1892.

Johan Karlsson var född i Kristvalla 1867. Gift, 1891, med Helena Johansdotter, född i Hälleberga 1858.

Redan år 1893 flyttade paret till Tokebo, där Johan tituleras torpare. 1899 gick flyttlasset tillbaka till Kristvalla.

Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6296226 E 568367
RT90 X 6297597 Y 1519205
WGS84 dec 56,804882° 16,119606°
WGS84 g/m 56° 48,2929′ 16° 7,1764′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 17,58″ 16° 7′ 10,58″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se