27 Kolmila

By: Bäckstorp

På den här platsen har det funnits en kolmila.

Omkring 1918-1920 ägdes en av gårdarna i Bäckstorp av trävaruhandlare som avverkade all grov skog. På gården fanns, förutom en komila, en såg där timret sågades. Virket kördes till Läckeby och Kalmar. Kolet kördes till Trekantens järnvägsstation för vidare transport till järnverken.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6296992 E 568726
RT90 X 6298359 Y 1519573
WGS84 dec 56,811710° 16,125688°
WGS84 g/m 56° 48,7026′ 16° 7,5413′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 42,16″ 16° 7′ 32,48″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se