28 Hönsa-Stina

By: Bäckstorp

Hönsa-Stinas riktiga namn var Stina Lisa Larsdotter. Hon föddes 1842 på Tombo 3 där morfadern var torpare. Hit till Bäckstorp flyttade Stina 1893.

Gunnar Fransén skriver i häftet ”Några bilder från Åby Sockens Skogsbygd, kring sekelskiftet 1800-1900” följande:

”När vi nu har kommit så långt med vår vandring på barndomens vägar, kunna vi icke avsluta denna skildring utan att också teckna ett porträtt av bygdens original nr l, nämligen ”hönsa-Stina”. Hon kom att under sitt ensamma liv bo i en liten stuga mellan byarna Bäckstorp och Skubbetorp. Tydligen hade hon tidigt försett sig med en skara höns, som kommo att bli både hennes sällskap och levebröd. Till stugans enda rum hörde också ett litet kök som synbarligen blev hönsens dagrum, medan de till sängkammare också använde rummet. I gummans säng hade de sina värpreden och på sängens gavlar sutto de om nätterna. Foder till djuren måste hon skaffa ute i bygden. Äggen och blivande ungtuppar sålde hon i Kalmar.”

I Boken om Åby återges en berättelse om hur Hönsa-Stina tog sig till torget i Kalmar. Kvällen innan gick hon över skogen till Sporsjö där hon övernattade. Tidigt nästa morgon fortsatte hon sin färd till Kalmar med ägg och höns. Då hade hon gått 3 mil. Ofta fick hon åka hem med någon som sålt ved eller potatis.

1917 flyttade Hönsa-Stina” till fattiggården.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6297663 E 568379
RT90 X 6299035 Y 1519233
WGS84 dec 56,817794° 16,120172°
WGS84 g/m 56° 49,0676′ 16° 7,2103′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 4,06″ 16° 7′ 12,62″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se