29 Rävgården

By: Bäckstorp

I mitten på 1930-talet startade Bengt Nilsson, som då var ägare till en av gårdarna i Bäckstorp, en rävfarm tillsammans med bröderna Nore Jonsson (senare Jareklint) och Sture Jonsson, som hade kommisionsaffär i Kalmar. Här fanns ungefär 150 rävar.

Ägaren Bengt Nilsson hade även personbilstaxi och lastbil.

Bengt Nilsson byggde också en villa 1936, som brann ner vid ett åskväder 1940.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6297870 E 568427
RT90 X 6299241 Y 1519284
WGS84 dec 56,819642° 16,121023°
WGS84 g/m 56° 49,1785′ 16° 7,2614′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 10,71″ 16° 7′ 15,68″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se