30 Karlsbo soldattorp

By: Karlsbo

Den soldat som bodde här år 1711 hette Uggla. Den siste som innehade tjänsten fick avsked 1849. Soldattorpet i Karlsbo tillhörde N: 20 Kongl. Calmar Regemente Lifkompaniet N 136.

Senare bodde en snickare vid namn Kalle Thörnquist i torpet. Han hade varit i Amerika två gånger och när han återkom vid sekelskiftet hade han en cykel med sig.

Även Tilda, en god vän, samt systern Kristina bodde på torpet. Båda var ”läskunniga” och botade sjuka. De slog åder, hade iglar, kokade plåster som förmådde läka de svåraste sår och drog ut tänder. Båda hade varit åt Stockholm vid flera tillfällen.

Karlsbo skola

I ett kyrkostämmoprotokoll från 21 nov 1888 skrivs att till kommittén för skolhusbyggnader inkom ett anbud att uppföra en skola i Karlsbo för 2750 kronor.

Skolan byggdes 1890 och blev granne med soldattorpet. Skolformen var en B3-skola med intagning vartannat år. Den siste läraren som undervisade i den skolformen var Stina Andersson-Berminge, hon tillträdde tjänsten 1926.

Läs Stina Berminges egna berättelser om Karlsbo i Boken om Åby. Sid. 110–123.

Karlsbo by har en areal på ca 200 ha. År 1539 fanns det en Kronobonde i Karlsbo. Byn brändes ner i Kalmarkriget 1611.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6297670 E 569411
RT90 X 6299029 Y 1520266
WGS84 dec 56,817697° 16,137087°
WGS84 g/m 56° 49,0618′ 16° 8,2252′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 3,71″ 16° 8′ 13,51″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se