33 Harry Karlssons stuggrund

By: Karlsbo

Den siste bofaste ägaren här var Harry Karlsson.

I äldre tid var detta en liten gård. År 1946 såldes gården till Henning Carlsson och arealen lades därmed till Karlsbo 1:2. Stugan revs senare samma år.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6298024 E 570266
RT90 X 6299373 Y 1521125
WGS84 dec 56,820748° 16,151181°
WGS84 g/m 56° 49,2449′ 16° 9,0709′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 14,69″ 16° 9′ 4,25″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se