37 Mattram

By: Tombo

”Väl dold inne bland ödslighet och moras, omgiven av mångmeterbreda stenmurar och stenrösen, samt skuggad av åldriga träd med inslag av vildapplar och stickelbärsbuskar låg en gammal förfallen stuga. Platsen bar namnet ”Mattram”. (en typ av prästkrage med stark kryddlukt).”

Så poetiskt inleder Gunnar Fransén sin beskrivning av torpareflickan ”hönsaStina” Larsdotters födelseplats och fortsätter: ”Huru hennes ungdom förlöpte vet jag ingenting om.”

Nej denne författare saknade, vad vi år 1999 kan ta till vår hjälp – gamla husförhörslängder! Vi hoppas därför att G. F. förlåter oss, att vi med kyrkobokens hjälp redigerar hans berättelse något.

På Tombo 3 växte, från 1850-talets mitt och framöver, upp ytterligare tre pojkar och en flicka. Stina, född 1842, blev svårt döv, hennes förstånd gick i vågor. Sålunda utrustad gick hon in i livet där hon måste reda sig på egen hand i en tid då en olycklig gärna glömdes och blev förbisedd av alla.

Stinas morfar kom från Carlsbo och tituleras torpare och f. d. soldat när familjen flyttar in på torpet i Tombo. Tre generationer fanns genom åren boende här. Den siste var Stinas äldste broder Johan Peter med familj. Han liksom Stina flyttade till Bäckstorp i slulet av 1800-talet. På Prästgårdsmagasinet och i Boken om Åby kan vi finna flera detaljer.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se