4 Koppartorps båtsmanstorp

By: Koppartorp

I de äldsta handlingarna finner vi tjänstgörande båtsmän här, redan på 1600-talet. Till den här båtsmansroten hörde även Bänkaryd, Bäckstorp,  Knöppletorp  och Skubbetorp.

Båtsman Stille flyttade stugan till Alebolyckan i Bäckebo socken 1803, men flyttade tillbaka den till Koppartorp efter några år. 1812 dömdes Stille för mord och mordbrand och blev avrättad.

I mitten på 1800-talet blev dåvarande båtsmannen avskedad för stöld.

Siste båtsman på torpet var Johannes Hellman 1864–1897, som med hustrun Vendla hade sju barn. De två äldsta, tvillingarna Carl och Uno, reste 1891 till Amerika, 17 år gamla.

Läsa vidare om Koppartorps båtsmän kan vi göra på Prästgårdsmagasinet.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6300219 E 568003
RT90 X 6301596 Y 1518887
WGS84 dec 56,840806° 16,114695°
WGS84 g/m 56° 50,4484′ 16° 6,8817′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 26,90″ 16° 6′ 52,90″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se