42 Gunnar Franséns

By: Tombo

Här bodde Gunnar Edvin Fransén. Han var född på Tombo nr 1 den 15 mars 1887. Föräldrarna var Frans Gustaf Nilsson, född 1859 och Lisa Maria Karlsson, född 1854. Farfar Nils Gustaf Flög var ordinarie båtsman i Tombo.

Gunnar är känd som en stor idealist inom nykterhetsrörelsen. Han valdes till ordförande 1908 vid bildandet av logen Framtidens Hopp i Nickebo. (Boken om Åby sid. 419)

Gunnar tituleras trädgårdsmästare, när han 1920 vigdes med Natalia Pettersson, Åsgärde. Även Natalia tillhörde NTOs första syrelse. Paret flyttade efter vigseln till Dörby.

År 1952 fick Gunnar Fransén mottaga Patriotiska Sällskapets medalj och diplom, andra storleken, efter förslag från kommunalt håll. Bland annat var Gunnar barnavårdsnämndens ordförande 25 år i följd. Han var även skolkassör samt ledamot av skolstyrelse, kyrkoråd, kommunalfullmäktige och fattigvårdsstyrelsen. Han avsade sig sina uppdrag vid kommunsammanslagningen.

Kyrkoherde Petrus Ståhlberg var talesman vid överlämnandet.

På Hembygdsföreningens arkiv finns häftet ”Några bilder från Åby Sockens skogsbygd, sekelskiftets år 1900”. Författaren är Gunnar Franzén.


Visa större karta

Koordinater:

 

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6297116 E 571261
RT90 X 6298453 Y 1522110
WGS84 dec 56,812441° 16,167231°
WGS84 g/m 56° 48,7465′ 16° 10,0339′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 44,79″ 16° 10′ 2,03″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se