43 Kolmilabotten

By: Tombo

I en kolmila framställdes träkol genom torrdestillation av ved från barrträd. På en kolbotten byggde man upp veden i en cirkelrund resmila, som sedan täcktes med ris, torv, gräs och sandblandad koks. Kolutbytet blev 50-60 % av volymen eller 25-30 viktprocenten av veden. Träkolet användes till järnframställning. Under krigsåren kördes bilar med gengasmotorer i stor omfattning.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6296325 E 571524
RT90 X 6297659 Y 1522364
WGS84 dec 56,805298° 16,171321°
WGS84 g/m 56° 48,3179′ 16° 10,2793′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 19,07″ 16° 10′ 16,76″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se