45 Tokebo ven

By: Tokebo

På den här platsen låg ett boningshus som flyttades till Förlösa i början av 1900-talet. Här fanns också en ladugård där Tokebo gård hade sina ungdjur innestående under vintern. De sköttes av en man som gick under nanmet ”Johan i venen” och som bodde här.

Odlingarna på mossen var på cirka 40 tunnland och tillhör Tokebo gård.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295904 E 571538
RT90 X 6297238 Y 1522373
WGS84 dec 56,801517° 16,171431°
WGS84 g/m 56° 48,0910′ 16° 10,2859′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 5,46″ 16° 10′ 17,15″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se