49 Jödde-Staffans

By: Tokebo

Ur Evald Karlssons barndomsminnen i Boken om Åby och Gunnar Franséns häfte om Skogsbygden, tidigt 1900-tal, kan vi sammanfatta:

Mitt på triangelplatsens huvudsida hade Jödde Staffan sin affärsrörelse. Han köpte tallkottar, ek och granbark, näver m.m. sålde sill och Riokaffe samt en del andra grövre handelsvaror. Han hade stor familj med flera duktiga söner, som i sin tidiga ungdom gärna utgjorde tungan på vågen vid bya- och sockenslagsmålen i bygdens centrum.

Evald minns inte Staffan eller barnen men hans fru som kallades ”Jödde-Tea” och hade en liten affär i den änden på huset som var åt Tombovägen. Det rummet kallades för ”kölna” (torkrum för malt eller lin.) Där var mörkt, inga riktiga fönster. Golvet var endast jordgolv. På andra sidan vägen hade Staffan en väderkvarn. Läs vidare i nämnda bok eller häfte.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6298013 E 572153
RT90 X 6299340 Y 1523013
WGS84 dec 56,820362° 16,182095°
WGS84 g/m 56° 49,2217′ 16° 10,9257′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 13,30″ 16° 10′ 55,54″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se