52 Tokebo hälsobrunn

By: Tokebo

Här drack man hälsobringande vatten på 1800-talet skriver Kyrkoherde Carl Jakcop Uddenberg 1825:

”Denna surbrunns vatten som föga begagnas men berömes såsom mycket gagnelit av dem som därav druckit: för verk, fallandesot och åtskilliga gartriska krämpor den blivit brukad med fördel. Dess läge är vackert uti en äng beväxt med lövskog, just brevid där växjövägen skijs från eksjövägen.”


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6297918 E 572215
RT90 X 6299244 Y 1523074
WGS84 dec 56,819497° 16,183085°
WGS84 g/m 56° 49,1698′ 16° 10,9851′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 10,19″ 16° 10′ 59,11″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se