53 Nickebo dansbana

By: Tokebo

På den här platsen vid ”Tokebo Snipp” byggdes en dansbana år 1919 av traktens föreningar. Tidigare var festplatsen belägen i Tombogatan vid vägen till Östre Mark.

Dansbanan öppnade på våren med Valborgsmässofirande. Inträdet var 50 öre plus 10 öre för dansbiljetterna. Skjutbana, pilkastning och kaffeservering förekom.

Fester med ”riktiga” musikkapell måste avslutas kl. 24:00. I Nickebo fanns Månskenskapellet. Ingvar Gustafsson (senare kommunalråd i Kalmar) med bröderna Olle och Bertil, Stig Carlsson Skubbetorp och Simon Elofsson Alebo.

Bröderna Robert, Oskar, Gunnar, Martin och Ragnar Fransson från Gelebo, spelade dragspel under många år för traktens ungdomar. Detta skedde med bästa ”Kalle Jularbo Takter”. På 1940-talet upphörde danserna.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6297890 E 572401
RT90 X 6299214 Y 1523259
WGS84 dec 56,819219° 16,186112°
WGS84 g/m 56° 49,1531′ 16° 11,1667′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 9,19″ 16° 11′ 10,00″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se