58 Sjöbråna

By: Gelebo

I husförhörslängden kan vi konstatera att här varit bebott de första fyrtio åren av 1800-talet. Under denna tid finner vi familjer med barn i skolåldern och familjer med vuxna barn. Äldre ensamstående inhystes och här fanns också brukare med dräng.

De äldsta husförhörslängderna är emellertid ofullständiga och svårlästa. Födelseår och socken är antecknad, men månad och datum saknas ofta. I något fall finns en anteckning var de kom ifrån och vart de flyttade.

Förmodligen har här varit bebott betydligt längre, men efter 1840 försvinner namnet Sjöbråna från husförhörslängderna.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6299367 E 573212
RT90 X 6300682 Y 1524088
WGS84 dec 56,832359° 16,199825°
WGS84 g/m 56° 49,9415′ 16° 11,9895′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 56,49″ 16° 11′ 59,37″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se