6 Båtsmanstorp

By: Bäck

Under 1800-talet hade alla Bäcks båtsmän namnet: Nummer 42 Fyrknopp

I detta båtsmanstorp har följande båtsmän bott:
Carl Persson antogs 1798
lsak Karlsson antogs 1827
Peter Lorens Petersson antogs 1848
Anders P. Andersson antogs 1863
Anders blev änkling 1886 och gifte om sig 1887. Flyttade till Förlösa 1893.
Petter Johan Johansson antogs 1873
Hans hustru hette Kristina Johansdotter och de hade fyra barn. Petter avskedades 1889. 

Torpet revs omkring 1915. Under någon kortare period arrenderades torpet ut till ”civil” brukare.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6299305 E 569327
RT90 X 6300666 Y 1520201
WGS84 dec 56,832400° 16,136151°
WGS84 g/m 56° 49,9440′ 16° 8,1691′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 56,64″ 16° 8′ 10,14″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se