60 Gamla Gelebo

By: Gelebo

Här låg den gamla bykärnan.

1900-talet började svårt. Den 10 maj år 1900 brann alla gårdar ner förutom Lillegården. Då gjordes ett Laga Skifte, varvid gårdsplanerna fick det läge de har 1997.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6299532 E 571044
RT90 X 6300873 Y 1521921
WGS84 dec 56,834181° 16,164344°
WGS84 g/m 56° 50,0509′ 16° 9,8606′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 3,05″ 16° 9′ 51,64″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se