61 Marknadsgärdet

By: Gelebo

Från 1810 till början av 1860-talet, ordnades här höstmarknader. På en sockenstämma 1849 beslöts att den ”källarrörelse” som bedrevs vid marknaden skulle förbjudas. Konglig Befallningshafvande meddelade dock att tillstånd på ”slika” marknader förekomma.

Tydligen var det stor tillslutning under marknaderna. År 1861 hade socknen utsett 30 ordningsvakter.

Tavlans plats är vid marknadsbodarna enligt markering på enskifteskartan 1823.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6299661 E 571278
RT90 X 6300999 Y 1522157
WGS84 dec 56,835301° 16,168221°
WGS84 g/m 56° 50,1181′ 16° 10,0933′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 7,08″ 16° 10′ 5,60″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se