648 Knarrebo kvarn

By: Knarrebo

Särjebäcken är ett betydande vattendrag som utgör gräns mellan Åby och Ryssby socknar i Knarrebo. Vid Snärjebäcken fanns en kronokvarn redan 1570. En betydande person som då var i Knarrebo var Olof Torgelsson ”Oluff i Knarreboda” som fungerade som gästgivare. Innan Nickebo krog ett betydande kräftfiske men tyvärr försvann det 1967 då kräftpesten kom. Det var annars en stor tillgång för byn.

I Åby socken har det funnits minst ett 60-tal vattenkvarnar som är utprickade på en karta i vårt arkiv samt ett stort antal väderkvarnar.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6303601 E 573223
RT90 X 6304917 Y 1524149
WGS84 dec 56,870385° 16,201225°
WGS84 g/m 56° 52,2231′ 16° 12,0735′
WGS84 g/m/s 56° 52′ 13,39″ 16° 12′ 4,41″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se