65 Smedstället

By: Gelebo

Den förste smeden vi med säkerhet kan finna på denna plats i husförhörslängderna, hette Peter Jonsson. Peter var född 1783. Han fanns här 1810-1817. En senare smed, Carl Jonsson, var kanske den siste på platsen?

 


Visa större karta

Koordinater:

SWEREF 99 TM N 6299809 E 571106
RT90 X 6301149 Y 1521987
WGS84 dec 56,836656° 16,165449°
WGS84 g/m 56° 50,1994′ 16° 9,9269′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 11,96″ 16° 9′ 55,62″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se