68 Torpet Norget

By: Gelebo

Den näst siste torparen här var Sven Börjesson. Sven flyttade till Vångerslät år 1892. Därefter till ena torpet vid Bomossen i Skammelstorp.

Börjessons dotter, Lydia, stannade kvar som piga hos gårdens ägare. Senare kom även hon till Skammelstorp, där hon blev skolstäderska och värmde upp skolhuset vintertid.

Den siste torparen på Norget hette Nils Peter Olsson. Under de åtta åren, fram till sekelskiftet, ändrades hans titel från torpare till arbetare.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6300225 E 571360
RT90 X 6301562 Y 1522245
WGS84 dec 56,840353° 16,169712°
WGS84 g/m 56° 50,4212′ 16° 10,1827′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 25,27″ 16° 10′ 10,96″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se