72 Godtemplarelokal

By: Nickebo

Det är troligen ingen överdrift att beteckna nykterhetsrörelsen som banbrytare när det gäller föreningsliv på landsbygden. Givetvis var dess huvudmål att hos befolkningen inpränta vikten av nykterhet.

NTO-logen Framtidens Hopp bildades i Nickebo skolhus den 16 februari 1908, efter föredrag av Pastor Werner. 37 Chartermedlemmar antecknade sig. Förste ordförande var Gunnar Fransén Tombo.

I början hölls möten hos Karl Larsson och Alfred Svensson, Tombo. Per Ödman, Knöppletorp. Sven Jonsson, Knarrebo. Sven Löfgren, Koppartorp. Sommarmnöten hölls i Tombo Hage. När medlemsantalet uppgick till 180, fick man skolrådets löfte att hålla möten i Karlsbo skolhus. Tillåtelsen återtogs.

Redan första året bildades en byggnadsfond uppgående till 133:45.

Hösten 1911 byggdes den första Godtemplarlokalen i Karlsbo. Den blev samtidigt Åby Sockens första föreningsägda samlingslokal, som invigdes 25 februari 1912. Den 24 maj samma år brann lokalen ner. Mordbrand?

Att på tre år ha utvecklat föreningen från noll till egen föreningslokal måste ses som en fantastisk och stor prestation.

Minnestavla uppsatt även på platsen i Karlsbo!

Diskussioner förekom ofta på mötena. Den 1 december 1912 var ämnet: Var finnes den centralaste platsen för byggande av ordenshuset på platsen?

Föreningens andra lokal uppfördes på den här platsen i Nickebo och den 22 februari 1914 hölls invigningsfesten. Byggnaden försäkrades för 2.000 kronor. Lån togs på 500 kronor.

Tack vare framsynta personer finns fem tätskrivna protokollböcker, inlämnade till Kalmar Folkrörelse Arkiv. (Dit forskare kan vända sig.) Innehållet beskriver verksamheten fram till den 15 juni 1941. Medlemsantalet har varit som mest (180) till vilande. De senaste årens protokollböcker bevaras i Hembygdsföreningens arkiv på Prästgårdsmagasinet. Sista protokollförda mötet hölls 1947.

Se vidare ”Boken om Åby” –”Det var så det började” -och Gunnar Franséns ”Några bilder från Åby sockens Skogsbygd, sekelskiftets år 1900”.

På 1960-talet fick Nickebo IK lokalen som gåva. Den ersattes av nuvarande Klubbhuset, som tidigare varit Missionshus.

År 1950 byggde Åby Röda Kors, i västlig riktning, badhuset, för 14.000 kronor.

1956 startade Manfred Blomberg sågverksrörelse här på platsen.


Visa större karta

Koordinater:

SWEREF 99 TM N 6298656 E 571559
RT90 X 6299990 Y 1522426
WGS84 dec 56,826228° 16,172540°
WGS84 g/m 56° 49,5737′ 16° 10,3524′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 34,42″ 16° 10′ 21,14″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se