73 Adlahägnen

By: Nickebo

Åkerskiftet Adlahägnen (Adolfhägnen) i Nickebo – något om dess brukare och bebyggelse efter ca år 1850

Adlahägnen, med en areal på ca 1,5 ha, är belägen i skogen som hör till gården f d Nickebo 1:3 (Brams gård). Den ligger vid Nickebogårdarnas gemensamma skogsväg. Avståndet är 1 km till denna vägs förening med f d väg 125 genom Nickebo.

Adlahägnen friköptes på 1850-talet från Nickebo 1:3 på 49 år. Skiftet återgick till denna gård 1904 eller 1905. Det beboddes i slutet av 1800-talet och fram t o m 1904/05 av Adolf och Matilda (efternamn obekant). Deras son Adolf arrenderade den temporära fastigheten av föräldrarna kring sekelskiftet 1900. Enligt arrendekontraktet skulle han utge undantag till dem.

Om bebyggelsen som fanns på skiftet en gång påminner ännu rester av stengrunder till boningshus, ladugård och jordkällare samt brunn.

Min far berättade att den nyssnämnde sonen Adolf årligen höstgrävde hela arealen för hand. Detta eftersom fastigheten var alltför liten för att föda häst eller oxe som dragare.

Hilda Adolfsson, halvsyster till Adolf, var född på Adlahägnen. Hennes mor var Matilda. Hennes far troddes vara Karl Jakob (efternamn obekant). Han sades ha ”stannat till” vid Adlahägnen på väg till sitt arbete i skogen. Han erkände dock aldrig faderskapet.

Karl Jakob bodde i Nickebo på den lilla gård (1/32 mantal) som låg med husen alldeles öster om bäcken. Stället kallades ofta för ”Paradiset” pga det natursköna läget. (Karl Jakob sålde f ö senare gården till mina morföräldrar Josef och Hanna Erlandsson. Det var alltså på denna gård som min mor föddes och växte upp.)

Hilda levde hela sitt liv i Nickebo. Hon avled år 1960 eller däromkring. Den till måtten mycket oansenliga men prydliga stuga hon bodde i, tillsammans med de tre söner hon fick (Gustav, Manne och Frits), finns ännu kvar. Den ligger där den s.k. Skolgatan mynnar i f.d. väg 125 genom Nickebo.

Familjens försörjning arbetade Hilda ihop till bl a genom att göra dagsverken på Nickebos och grannbyarnas gårdar. Under de sista åren av sitt liv var hon sammanboende med Robert Fransson, Nickebo, i dennes stuga på andra sidan f d väg 125.

Hildas stuga har, om än sällan på senare år, använts av barn och barnbarn som fritidshus. Tyvärr får den idag anses vara i ett framskridet stadium av förfall.

Ingvar Bram

Kalmar 06-08-13


Visa större karta

Koordinater:

SWEREF 99 TM N 6298498 E 572782
RT90 X 6299818 Y 1523648
WGS84 dec 56,824623° 16,192538°
WGS84 g/m 56° 49,4774′ 16° 11,5523′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 28,64″ 16° 11′ 33,14″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se