75 Josefssons

By: Nickebo

Vid storskiftet i Nickebo 1823 låg denna gård tillsammans med två andra, på höjden vid Dalsbacken. Läget motsvarar i dag ungefärligt gårdsanläggningen vid Nickebo 1:4.

Efter laga skiftet i Nickebo 1857-1861 flyttades gårdens alla byggnader till denna plats, i ett område som kallas Paradiset.

På 1860-talet delades Nickebo 1:2 i två delar om ett 1/16 mantal vardera, varav detta var den ena delen.

De som sist bebodde mangårdsbyggnaden (till 1917), var Josef Erlandsson och hustrun Hanna, född Andersson. De hade 8 barn, samtliga födda på fastigheten.

Mangårdsbyggnnaden nedmonterades på slutet av 1920-talet, men återuppbyggdes på fastigheten Karlsbo 1.10, där den fortfarande står kvar.

Ett tiotal meter öster om mangårdsbyggnaden låg undantagshuset till gården. De som sist bodde där (1938-1939), var Martin Karlsson med hustru Selma Gustavsson och barnet Doris. Se skylt nr 74.


Visa större karta

Koordinater:

SWEREF 99 TM N 6298632 E 570751
RT90 X 6299976 Y 1521618
WGS84 dec 56,826140° 16,159305°
WGS84 g/m 56° 49,5684′ 16° 9,5583′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 34,10″ 16° 9′ 33,50″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se