80 Hobergstorpet

By: Maltorp

Här bodde en man som var född 1723 i Årtebäck, Förlösa socken. Han var gift med Maja Svensdotter, född 1721. De fick tre barn; Per 1750, Sven 1755 och Maja 1763.

Han var soldat, smed, torpare, och bonde på Plattekärr. Vid tinget i Ryssby 1763 upplästes en försäkran från bönderna i Maltorps by att han fick bygga hus på deras mark, ett så kallat inhysekontrakt. På hösten 1763 började han anlägga ett nybygge samt anlade en kvarn vid bäcken. Kvarnen var en skovelhjulskvarn.

År 1773 dog han i rödsot. Samma år var sönerna instämda för stöld av spannmål vid tinget i Ryssby som de gjort tillsamman med båtsman Kaja i Skammelstorp. De blev senare båtsmän med soldatnamnet Hoberg.

Uppgifterna hämtade från Gustav Haraldssons bok vandring genom seklerna i Maltorps by som finns i Åby Prästgårdsmagasin.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se