806 Väderkvarn

By: Knarrebo

Förutom namn och läge saknar vi uppgifter om denna plats.
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6300947 E 570940
RT90 X 6302289 Y 1521834
WGS84 dec 56,846901° 16,163040°
WGS84 g/m 56° 50,8141′ 16° 9,7824′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 48,84″ 16° 9′ 46,94″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se