84 Berglunds hus

By: Vångerslät

Här bodde gamle Berglund, som senare flyttade närmare bykärnan. På andra sidan om vägen nästan mitt för detta hus fanns en stor sten. Denna kallades ”Åkarestenen” av den anledningen att byns ungdom samlades här. Man bröt helt enkelt granris och lade på stenen, sedan åkte man kana på detta underlag.

Platsen på Google Maps

 

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6296311 E 576579
RT90 X 6297586 Y 1527420
WGS84 dec 56,804371° 16,254072°
WGS84 g/m 56° 48,2623′ 16° 15,2443′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 15,74″ 16° 15′ 14,66″

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se