85 Kråkenbergs hus

By: Vångerslät

Här bodde tidigare Kråkenberg som tjänade på gården Mossen. Han hade en dotter som blev olyckligt kär i en pojke från Vassmolösa. När pojkvännen svek henne gick hon och hängde sig på vinden till detta hus.

Kråkenberg hade tidigare odlingar på Franzéns tallmo. Där finns ännu flera odlingsrösen från den tiden.

Bland de sista som bodde på här var Stödbergs och han arbetade som ladugårdskarl på Mossen.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6296257 E 577193
RT90 X 6297525 Y 1528033
WGS84 dec 56,803787° 16,264099°
WGS84 g/m 56° 48,2272′ 16° 15,8459′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 13,63″ 16° 15′ 50,76″

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se