87 ”Gladan”

By: Vångerslät

Här låg ett stort hus med två skorstenar. Någon har sagt att det var gamla gästgivaregården i Bäckebo. I huset bodde en tid någon man kallade Gladan. Denne hade två egna flickor och en fosterpojke som var från Stockholm. Eftersom maten räckte dåligt fick pojken gå i husen och be om mat. Huset revs och är i dag den befintliga ladugården på Remmaremåla.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6296282 E 577228
RT90 X 6297549 Y 1528069
WGS84 dec 56,804000° 16,264691°
WGS84 g/m 56° 48,2400′ 16° 15,8815′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 14,40″ 16° 15′ 52,89″

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se