88 Balkmans hus

By: Vångerslät

På Gustav Anderssons gård tjänade en man som hette Balkman. Möjligen har denna
familj bott här eftersom åkern kallas Balkmangärdet.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6296239 E 577219
RT90 X 6297506 Y 1528059
WGS84 dec 56,803614° 16,264523°
WGS84 g/m 56° 48,2168′ 16° 15,8714′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 13,01″ 16° 15′ 52,28″

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se