89 Rostock

By: Vångerslät

Rostock, ett bekant namn i Stora Vångerslät. Han som bodde här var bror till båtsmannen på plats nr 107.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6296067 E 577331
RT90 X 6297333 Y 1528169
WGS84 dec 56,802054° 16,266304°
WGS84 g/m 56° 48,1232′ 16° 15,9782′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 7,39″ 16° 15′ 58,69″

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se