91 Karl Perssons hus

By: Vångerslät

Rester av gamla boningshuset och ladugården finns kvar. Hit flyttade Carl Persson vid Laga Skifte.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6296221 E 577444
RT90 X 6297486 Y 1528284
WGS84 dec 56,803421° 16,268203°
WGS84 g/m 56° 48,2053′ 16° 16,0922′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 12,32″ 16° 16′ 5,53″

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se