92 ”Papegojans” torp

By: Vångerslät

En tydligt markerad källare efter ett hus. Här bodde en man som kallades för Papegojan och arbetade på gården Mossen under Jonssons tid, före Baron Rappe. Mittemot på andra sidan om vägen finns resterna efter en brunn.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6296113 E 577530
RT90 X 6297377 Y 1528369
WGS84 dec 56,802437° 16,269583°
WGS84 g/m 56° 48,1462′ 16° 16,1750′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 8,77″ 16° 16′ 10,50″

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se