93 Skomakarebacken

By: Vångerslät

Här har skomakare Karl bott. Hans son blev skollärare i Hjorted. Skomakare Karl gick ibland till Hjorted för att hälsa på sin son.

Sonen blev avskedad från sin lärartjänst eftersom han bodde tillsammans med en kvinna utan att vara gift. De fick även barn tillsammans. (Boken om Åby s.274)

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6296095 E 577672
RT90 X 6297357 Y 1528511
WGS84 dec 56,802249° 16,271905°
WGS84 g/m 56° 48,1349′ 16° 16,3143′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 8,10″ 16° 16′ 18,86″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se