95 Torpställe

By: Vångerslät

Vi saknar uppgifter om denna plats.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6297651 E 577336
RT90 X 6298917 Y 1528193
WGS84 dec 56,816277° 16,266872°
WGS84 g/m 56° 48,9766′ 16° 16,0123′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 58,60″ 16° 16′ 0,74″

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se