96 Tilda Larssons stuga

By: Vångerslät

Här bodde Tilda Larsson och hennes föräldrar i slutet av I800-talet. Tilda har 1939, vid 82 års ålder, berättat att det under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet var vanligt att folk reste till Stockholm och arbetade där under somrarna, inte bara män utan även kvinnor. Tildas far blev sjuk och fick bestående men i form av lamhet. Det var dottern Tilda, då i 20-årsåldern. som nu fick försörja föräldrarna. I sällskap med flera härifrån reste hon till Stockholm och tog arbete på Tjiholmens tegelbruk. Hon stod dag ut och dag in vid tegelpressen och skar tegelsten. För detta arbete hade hon 1 krona och 75 öre om dagen. Detta var 1880 och antagligen en rätt hygglig dagpenning efter den tidens penningvärde. På hösten reste hon tillbaka med ett litet ”kapital”. Så höll hon på i 20 år. (Boken om Åby s. 273)

Ännu vid 82 års ålder bodde Tilda här, ensam och allena, långt från bygd, by och människoboningar. Men tro inte att hon känner sig ensam. Hon trivs så där lite för sig själv, är glad och munter och lätt som för 60 år sedan. Går varje  söndag till kyrkan och ner till samhället så ofta hon har ärende. Stugan hennes är trevlig till det yttre, pyntad och fin inomhus. Tildas far byggde den på sin tid egenhändigt, och därför skiljs hon inte ifrån den och minnena förrän det blir nödvändigt.

Tilda har berätta om en man som reste över till Amerika, var där några år och ämnade just vända tillbaka och de skulle ha gift sig, men så blev han överkörd av tåget på järnvägsbygget där han arbetade.

En tidigare granne berättar 1996 att innan Åby socken fått sin första sjuksköterska hjälpte Tilda en del grannar i Markgatan. Beda och tant ”Flög” t.ex. Beda Nilsson hade någon form av cancer som var förenat med öppna sår i ansiktet. Dessa skötte Tilda om så gott det nu gick.  (p9)

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6297066 E 577530
RT90 X 6298330 Y 1528380
WGS84 dec 56,810994° 16,269868°
WGS84 g/m 56° 48,6596′ 16° 16,1921′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 39,58″ 16° 16′ 11,52″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se