97 Stensberg

By: Vångerslät

Här har det bott dagsverkare till gården Mossen.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6296773 E 577574
RT90 X 6298036 Y 1528421
WGS84 dec 56,808352° 16,270507°
WGS84 g/m 56° 48,5011′ 16° 16,2304′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 30,07″ 16° 16′ 13,83″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se