99 Hulterströms smedja

By: Vångerslät

Här var Hulterströms smedja belägen, varför åkern nedanför kallades Smedgärdet. Hulterström bodde vid ”Sven Pärsgärdet” en liten bit bort, se nr 101.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295930 E 577940
RT90 X 6297189 Y 1528777
WGS84 dec 56,800724° 16,276240°
WGS84 g/m 56° 48,0434′ 16° 16,5744′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 2,61″ 16° 16′ 34,46″


Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se