Bäck

Adeln var under lång tid ägare av Bäck. År 1458 finns Bäck omnämnt som frälsehemman. Senare har Erik Oxenstierna på Björnö stått som ägare. I slutet av 1600-talet är Bäck kronohemman med tre åboar.

Vid laga skiftet 1849-50 fanns här två gårdar. En av dem ägdes av Jonas Andersson, som hörde till de betrodda männen i skogsbygden. Han var orförande i kommittén för uppförandet av skogsbygdens första skolhus i Tokebo.

Källa: Boken om Åby