Bäckstorp

Vid bäcken som rinner genom byn finns slagghögar som tyder på att man här har utvunnit järnmalm ur myrmalmen.

På 1500-talet tillhörde Bäckstorp adeln på Björnö. Under 1600-talet har Kyrkan och sedan Kronan varit ägare.

År 1814 fanns det två smedjor i byn, en vattenkvarn och en linbasta. Den senare rasade samman på 1950-talet.

I mitten av 30-talet startades uppfödning av silverräv i Bäckstorp. Rävfarmen drevs till början av 1950-talet. Ägaren Bengt Nilsson hade även personbilstaxi och lastbil.

Källa: Boken om Åby