Bänkaryd

Bänkaryd består av en fastighet. År 1611 fanns det kronotorpare i Bänkaryd. Torpet brann upp i en stor skogsbrand 1652. Nuvarande bostad är byggd i slutet av 1800-talet.

Under 1900-talet, fram till 1985, fanns det mjölkkor på gården. Mjölken levererades först till ett mejeri i Kristvallabrunn, sedan med bil till Läckeby och Kalmar.

Under 1940-talet kom elen till skogsbygden. Till Bänkaryd kom den 1941. Telefon hade funnits sedan 1920-talet. Före lantbrevbärarnas tid fick man ta sig till poststationen i Räggekulla, 6 km bort. Brevlådan fanns lite närmare, i Östingstorp 2 km från Bänkaryd.

Källa: Boken om Åby

Det finns spår av en vattenkvarn i Bänkaryd.