170 Liten stuga

By: Åby

Här har det legat en liten stuga 1898–1950.

Här bodde båtsmansänkan från Maltorp, Maria Lovisa Andersdotter Fager. Hon var född 1862 i Ryssby, död 1949. Hon hade sex söner. En av sönerna var bryggare Fager i Lindsdal.

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

609 Möllerskans Vattenkvarn

By: Åby

Kvarn och torp

År 1811 låg här en vädermjölkvarn som kallades Fröholmskvarn. Fröholm var jägmästare och bodde på Åby nr 11. Åren 1810-1817 på torpet bodde mjölnaren Carl Mangnus Carlsson, född på Oxhagstorpet 1785, vigd 1811 med bondottern Magdalena Pettersson född 1787 på Åby nr 2:3. De hade 7 barn, en son och 6 döttrar. Carl Mangnus dog 1832 och änkan övertog torpet och rättighet att mala vid kvarnen. Magdalena dog 1869.

Boningshuset som låg med gaveln mot Åbygatan fanns kvar på 1940-talet.

Se även nr 151

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

172 Skans

By: Åby

I Åby bys oxhage, vid åmynningen, låg i forna tider en skans.
På 1688 års karta över trenne kronohemman i Åby by står följande inskrivet: ”Gammal skants. Dhe danske upkastat anno 1611, nu ligger rasserat och med ahleskoug uthi beväxt.”

Kvar av skansen i dag (1997) är enbart en stenhög.

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

171 Bomans stuga

By: Åby

Här bodde ”Moster Emma”. Emma Christina Boman var född 1852 i Ryssby, död en snöig och kall vinter under andra världskriget. Hon hade fyra söner.

Den yngste sonen, Knut Boman, född 1888 och hustru Naimi använde huset som fritidsstuga under 1940-, 1950- och 1960-talen. Knut Boman hade snickeriverkstad i närheten av idrottsplatsen Fredrikskans i Kalmar.

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

165 Båtsmanstorp Hvitqvist

By: Åby

I Åby by har funnits fyra båtsmanstorp. Tre ordinarie: nr 44 Hvit, nr 50 Låås (nr 163), nr 51 Spelare (nr 164), samt fördubbling nr 44 Hvitqvist (nr 165)

I slutet av 1600-talet till laga skiftet i mitten på 1800-talet låg alla 4 torpen, där Bosgårdsgatan möter Åbygatan. ”Lilla Stugan” (numera utbyggd) var Hvits båtsmansstuga. Den ursprungliga stugan här, bör därför vara Åby bys äldsta boningshus.

De tre ordinarie torpen flyttades ut från byn vid laga skiftets slut 1857–1860. Den nya platsen blev öster om nuvarande E 22, där Låstorpet och Spelaretorpet hade sin plats intill gamla häradsvägen, medan Hvits torp bebyggdes med nytt boningshus och fick sin utfart mot nuvarande Rafshagsvägen.

Siste båtsmannen på Hvitetorpet var Axel Edvin Karlsson Hvit, född 1868 i Ryssby, död 1888 på torpet.

Siste båtsmannen på Lååstorpet var Ernst Viktor Andersson Låås född 1857 i Dörby. Han flyttade rill Amerika 1890.

Siste båtsmannen på Spelaretorpet var Per August Johansson Spelare, född 1863 i Åby, död 1894 på torpet.

Siste båtsmannen på Hvitqvists torp var Carl Fredrichsson Hvitqvist, vigd med Maja Stina Magnidotter från Knarrebo. År 1812 hade de flyttat till Maltorp.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

164 Båtsmanstorp Spelare

By: Åby

I Åby by har funnits fyra båtsmanstorp. Tre ordinarie: nr 44 Hvit, nr 50 Låås (nr 163), nr 51 Spelare (nr 164), samt fördubbling nr 44 Hvitqvist (nr 165)

I slutet av 1600-talet till laga skiftet i mitten på 1800-talet låg alla 4 torpen, där Bosgårdsgatan möter Åbygatan. ”Lilla Stugan” (numera utbyggd) var Hvits båtsmansstuga. Den ursprungliga stugan här, bör därför vara Åby bys äldsta boningshus.

De tre ordinarie torpen flyttades ut från byn vid laga skiftets slut 1857–1860. Den nya platsen blev öster om nuvarande E 22, där Låstorpet och Spelaretorpet hade sin plats intill gamla häradsvägen, medan Hvits torp bebyggdes med nytt boningshus och fick sin utfart mot nuvarande Rafshagsvägen.

Siste båtsmannen på Hvitetorpet var Axel Edvin Karlsson Hvit, född 1868 i Ryssby, död 1888 på torpet.

Siste båtsmannen på Lååstorpet var Ernst Viktor Andersson Låås född 1857 i Dörby. Han flyttade rill Amerika 1890.

Siste båtsmannen på Spelaretorpet var Per August Johansson Spelare, född 1863 i Åby, död 1894 på torpet.

Siste båtsmannen på Hvitqvists torp var Carl Fredrichsson Hvitqvist, vigd med Maja Stina Magnidotter från Knarrebo. År 1812 hade de flyttat till Maltorp.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

163 Båtsmanstorp Låås

By: Åby

I Åby by har funnits fyra båtsmanstorp. Tre ordinarie: nr 44 Hvit (nr 162), nr 50 Låås (nr 163), nr 51 Spelare (nr 164), samt fördubbling nr 44 Hvitqvist (nr 165)

I slutet av 1600-talet till laga skiftet i mitten på 1800-talet låg alla 4 torpen, där Bosgårdsgatan möter Åbygatan. ”Lilla Stugan” (numera utbyggd) var Hvits båtsmansstuga. Den ursprungliga stugan här, bör därför vara Åby bys äldsta boningshus.

De tre ordinarie torpen flyttades ut från byn vid laga skiftets slut 1857–1860. Den nya platsen blev öster om nuvarande E 22, där Låstorpet och Spelaretorpet hade sin plats intill gamla häradsvägen, medan Hvits torp bebyggdes med nytt boningshus och fick sin utfart mot nuvarande Rafshagsvägen.

Siste båtsmannen på Hvitetorpet var Axel Edvin Karlsson Hvit, född 1868 i Ryssby, död 1888 på torpet.

Siste båtsmannen på Lååstorpet var Ernst Viktor Andersson Låås född 1857 i Dörby. Han flyttade rill Amerika 1890.

Siste båtsmannen på Spelaretorpet var Per August Johansson Spelare, född 1863 i Åby, död 1894 på torpet.

Siste båtsmannen på Hvitqvists torp var Carl Fredrichsson Hvitqvist, vigd med Maja Stina Magnidotter från Knarrebo. År 1812 hade de flyttat till Maltorp.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

162 Båtsmanstorp Hvit

By: Åby

I Åby by har funnits fyra båtsmanstorp. Tre ordinarie: nr 44 Hvit (nr 162), nr 50 Låås (nr 163), nr 51 Spelare (nr 164), samt fördubbling nr 44 Hvitqvist (nr 165)

I slutet av 1600-talet till laga skiftet i mitten på 1800-talet låg alla 4 torpen, där Bosgårdsgatan möter Åbygatan. ”Lilla Stugan” (numera utbyggd) var Hvits båtsmansstuga. Den ursprungliga stugan här, bör därför vara Åby bys äldsta boningshus.

De tre ordinarie torpen flyttades ut från byn vid laga skiftets slut 1857–1860. Den nya platsen blev öster om nuvarande E 22, där Låstorpet och Spelaretorpet hade sin plats intill gamla häradsvägen, medan Hvits torp bebyggdes med nytt boningshus och fick sin utfart mot nuvarande Rafshagsvägen.

Siste båtsmannen på Hvitetorpet var Axel Edvin Karlsson Hvit, född 1868 i Ryssby, död 1888 på torpet.

Siste båtsmannen på Lååstorpet var Ernst Viktor Andersson Låås född 1857 i Dörby. Han flyttade rill Amerika 1890.

Siste båtsmannen på Spelaretorpet var Per August Johansson Spelare, född 1863 i Åby, död 1894 på torpet.

Siste båtsmannen på Hvitqvists torp var Carl Fredrichsson Hvitqvist, vigd med Maja Stina Magnidotter från Knarrebo. År 1812 hade de flyttat till Maltorp.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

160 Sörängstorpet

By: Åby

Åren 1859-1866 bodde torparen Peter Karlsson och Charlotta Carlsdotter på det här torpet. Peter var född 1822 i Maltorp och Charlotta 1824 i Fröstingstorp.

Därefter, fram till 1874, bodde här dagsverkstorparen Jonas Peter Petersson, född 1836 i Åby, med hustru Maria Johansdotter född 1836 i Kristvalla.

Från mitten på 1930-talet bodde Manne Berglund och Ester Sandström här. De hade en ko och en kviga samt höns och kaniner. Senare Verner och Emmy Fransen som arbetade på lantmätaregården i många år.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

159 Oxhagstorpet

By: Åby

I början av 1700-talet bodde här snickaren Jonas Svensson med familj. De hade en son och fyra döttrar. Hela familjen dog i pesten 1710.

På 1770-talet bodde smeden Anders Andersson här och på 1780-talet smeden Carl Lindström.

Siste torparen var Lage Karlsson född 1902 i Åby och Stina Elfrida Johansdotter född 1910 i Lenhovda. De hade två barn

Se gärna vidare i Boken om Åby sid 83–84.

Stenhuggare Per Olander från Maltorp och hans son Emil som var bosatt i Gransmåla utförde många stenarbeten i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Oxhagsbron, brovalven vid Brogårdskvarn i Ryssby källarvalven till Högalid folkhögskola är fina betyg för deras kunnighet.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

158 Saartorpet

By: Åby

På 1780 års storskifteskarta kan man se två hus och två åkerhorvor vid denna plats. 1835–1836 års karta visar, att betydligt mer mark har odlats upp i skogen. Även en mängd diken har grävts. Dessa diken, samt en stensatt vattenbrunn finns kvar än i dag (1997). Den uppodlade jorden är på nytt skogbeväxt.

På 1850-talet kom torparen Nils Peter Petersson hit. Han var född 1824 i Kläckeberga. Hustrun hette Johanna Gustafva Samuelsdotter född 1829 i Rumskulla.

Nästa torpare var Zackarias Zackrisson, född 1812 i Älghult, död 1881. Hustrun Ingrid Christina Persdotter var född 1819 i Åby. De hade fyra barn.

Änkan Ingrid Christina Persdotter flyttade till Vångerslät den 15 nov 1883. Några år därefter byggdes Stäflö skola på denna plats.

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

157 Snättebro

By: Åby

Här vid Snättebro på Åbys mark, fanns ett torp med vattenkvarn. Daniel Persson var fiskardräng på Hjälmö. Omkring 1790 bosatte han sig på Snättbrotorpet, där hans titel var torpare, möllare och fiskare. Han var född omkring 1756, dog 1826. Kerstin Jonsdotter född 1759 i Åby by, vigdes med Daniel 1787. Kerstin dog 1824. De hade en son, Peter och två döttrar Lisa och Stina.

År 1814 övertogs torpet av deras måg, torparen, fiskaren och arbetskarelen Johan (Jaen) Persson Öberg född 1786, vigd 1813 med Lisa Danielsdotter född 1794 på torpet. De hade 2 döttrar och 3 söner.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

155 Smedens hus

By: Åby

År 1801 kom smeden Jonas Månsson Grön, född 1779 i Helleberga, till Åby by. Hustrun hette Karin Pärsdotter, född 1775 i Åby.

Omkring 1850 övertogs smedjan av deras son Magnus Jonsson, född 1818 i smedstugan. Magnus hustru, Cajsa Magnidotter, var född 1821 i Ryssby.

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

153 Kultebacke

By: Åby

Torsten Björkman har berättat.

Johan Gustavsson född 1862 på torpet Kultebacke under Svartingstorp. Bodde i kuskbostaden vid Åby prästgård. Där var han ladugårdsskötare. I yngre dagar var han kusk åt prosten Löttiger. Prästerna svarade själva för hästhållningen vid sina färder i socknen på den tiden. Han talade ofta med saknad i blicken om prostens ”fine häste”. När han gick till kyrkan såg man honom uppsträckt i sin uniform med den styvbrättade kuskmössan.

Det var en farlig backe, särskilt mindes Johan Gustavsson en gång när det kom ett lass med tjuvar från cellerna i Kalmar som skulle till tinget i Högsby. Där skulle de dömas. Vagnen välte och en av tjuvarna dog innan de kom fram.

Johan Gustavsson skaffade sig ett litet ställe i Snättelund som Ida och han förvandlade till ett mönster av prydlighet. Han dog 1951. Läs mer om John Gustavsson i Åbyboken.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

152 Gamla Kultebacketorpet

By: Åby

Gamla Kultebacketorpet låg här 1826–1874. Den förste som bodde här var torparen Isak Peter Svensson, född 1796 i Älghult, död 1866. Hustrun Maja Lisa Jonsdotter född 1797 på Stäflö, död 1869. De hade tre döttrar som uppnådde vuxen ålder.

Den sista familjen som bodde här var dagsverkstorparen Jon Månsson född 1815 i Ålem och Carolina Åberg född 1820 i Örntorp. De hade 4 barn, 3 söner och en dotter. De bodde här mellan 1868–1874.

En stensatt vattenbrunn finns kvar i skogen.

Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se

151 Möllerskans torp

By: Åby

Torp och kvarn.

År 1811 låg här en vädermjölkvarn som kallades Fröholmskvarn. Fröholm var jägmästare och bodde på Åby nr 11. Åren 1810-1817 på torpet bodde mjölnaren Carl Mangnus Carlsson, född på Oxhagstorpet 1785, vigd 1811 med bondottern Magdalena Pettersson född 1787 på Åby nr 2:3. De hade 7 barn, en son och 6 döttrar. Carl Mangnus dog 1832 och änkan övertog torpet och rättighet att mala vid kvarnen. Magdalena dog 1869.

Boningshuset som låg med gaveln mot Åbygatan fanns kvar på 1940-talet.

Se även nr 609.

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

123 Dalatorpet

By: Åby

(Dahltorpet)

Jonas och Fia Magnusson kom hit från Fagerhult. De odlade upp marken kring stugan som fanns på platsen.

Från Gelebo nr 2 flyttade avskedade båtsmannen Daniel Dahl född 1813 med hustrun Anna Britta Svensdotter född 1815 i Kläckeberga med 6 barn. De tog sig namnet Dahl. Den yngste sonen Johan tog studenten i Kalmar och flyttade senare till Ronneby. En äldre broder Joseph blev virkeshandlare i Läckeby. En dotter Karin gifte sig med trädgårdsmästare Karl-Gustav Johanson Läckeby. En son Bertil Dahl är komunalråd i Kalmar kommun år 2003.


Visa större karta

Koordinater:

SWEREF 99 TM N 6294617 E 575394
RT90 X 6295905 Y 1526215
WGS84 dec 56,789347° 16,234178°
WGS84 g/m 56° 47,3608′ 16° 14,0507′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 21,65″ 16° 14′ 3,04″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se