234 Torpgrund

By: Åsgärde

Vi saknar uppgifter om denna plats.
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6299994 E 570282
RT90 X 6301344 Y 1521164
WGS84 dec 56,838445° 16,151982°
WGS84 g/m 56° 50,3067′ 16° 9,1189′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 18,40″ 16° 9′ 7,14″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

55 Stavas stuga

By: Åsgärde

Arbetaren Karl August Jonsson (f. 1845) och hans hustru Vendla Gustafva Karlsdotter (f. 1849) vigdes 1886 och flyttade hit till Åsgärde.

Karl Augusts äldre bror hade övertagit föräldragården i Alebo. Gustafva hade två barn från ett tidigare äktenskap: Karl Gottfrid (f. 1874) emigrerade till Amerika 1893. Per Algot (f. 1876) tog ut attest till Amerika 1896, men kom tydligen ej iväg. Han var utan stadig hemvist (som det står i husförhörslängden) men tjänade dräng i Gelebo en tid, varifrån han återkom till Åsgärde 1898.

Karl August och Gustafva fick två gemensamma barn: Ellen Emy (1888–1890) och Selma Christina (f. 1890).

Det var vanligt, i äldre tid, att namnförkortningar gjordes. Därav kom att bygdens språk blev ”Stava”.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6299921 E 570362
RT90 X 6301270 Y 1521244
WGS84 dec 56,837777° 16,153287°
WGS84 g/m 56° 50,2666′ 16° 9,1972′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 16,00″ 16° 9′ 11,83″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se