606 Vattenkvarn

By: Bäckstorp

Från början av 1800-talet fanns det en vattenkvarn här vid bäcken. Den var i bruk till omkring 1910.
Källa: Boken om Åby

Välkommen att bidra med mer information till info@gamlaaby.se


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6297883 E 568752
RT90 X 6299250 Y 1519609
WGS84 dec 56,819709° 16,126345°
WGS84 g/m 56° 49,1825′ 16° 7,5807′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 10,95″ 16° 7′ 34,84″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

29 Rävgården

By: Bäckstorp

I mitten på 1930-talet startade Bengt Nilsson, som då var ägare till en av gårdarna i Bäckstorp, en rävfarm tillsammans med bröderna Nore Jonsson (senare Jareklint) och Sture Jonsson, som hade kommisionsaffär i Kalmar. Här fanns ungefär 150 rävar.

Ägaren Bengt Nilsson hade även personbilstaxi och lastbil.

Bengt Nilsson byggde också en villa 1936, som brann ner vid ett åskväder 1940.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6297870 E 568427
RT90 X 6299241 Y 1519284
WGS84 dec 56,819642° 16,121023°
WGS84 g/m 56° 49,1785′ 16° 7,2614′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 10,71″ 16° 7′ 15,68″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

28 Hönsa-Stina

By: Bäckstorp

Hönsa-Stinas riktiga namn var Stina Lisa Larsdotter. Hon föddes 1842 på Tombo 3 där morfadern var torpare. Hit till Bäckstorp flyttade Stina 1893.

Gunnar Fransén skriver i häftet ”Några bilder från Åby Sockens Skogsbygd, kring sekelskiftet 1800-1900” följande:

”När vi nu har kommit så långt med vår vandring på barndomens vägar, kunna vi icke avsluta denna skildring utan att också teckna ett porträtt av bygdens original nr l, nämligen ”hönsa-Stina”. Hon kom att under sitt ensamma liv bo i en liten stuga mellan byarna Bäckstorp och Skubbetorp. Tydligen hade hon tidigt försett sig med en skara höns, som kommo att bli både hennes sällskap och levebröd. Till stugans enda rum hörde också ett litet kök som synbarligen blev hönsens dagrum, medan de till sängkammare också använde rummet. I gummans säng hade de sina värpreden och på sängens gavlar sutto de om nätterna. Foder till djuren måste hon skaffa ute i bygden. Äggen och blivande ungtuppar sålde hon i Kalmar.”

I Boken om Åby återges en berättelse om hur Hönsa-Stina tog sig till torget i Kalmar. Kvällen innan gick hon över skogen till Sporsjö där hon övernattade. Tidigt nästa morgon fortsatte hon sin färd till Kalmar med ägg och höns. Då hade hon gått 3 mil. Ofta fick hon åka hem med någon som sålt ved eller potatis.

1917 flyttade Hönsa-Stina” till fattiggården.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6297663 E 568379
RT90 X 6299035 Y 1519233
WGS84 dec 56,817794° 16,120172°
WGS84 g/m 56° 49,0676′ 16° 7,2103′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 4,06″ 16° 7′ 12,62″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

27 Kolmila

By: Bäckstorp

På den här platsen har det funnits en kolmila.

Omkring 1918-1920 ägdes en av gårdarna i Bäckstorp av trävaruhandlare som avverkade all grov skog. På gården fanns, förutom en komila, en såg där timret sågades. Virket kördes till Läckeby och Kalmar. Kolet kördes till Trekantens järnvägsstation för vidare transport till järnverken.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6296992 E 568726
RT90 X 6298359 Y 1519573
WGS84 dec 56,811710° 16,125688°
WGS84 g/m 56° 48,7026′ 16° 7,5413′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 42,16″ 16° 7′ 32,48″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

26 Hultet

By: Bäckstorp

Hit flyttade arbetaren ”Johan i Hultet” och hans hustru Helena 1892.

Johan Karlsson var född i Kristvalla 1867. Gift, 1891, med Helena Johansdotter, född i Hälleberga 1858.

Redan år 1893 flyttade paret till Tokebo, där Johan tituleras torpare. 1899 gick flyttlasset tillbaka till Kristvalla.

Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6296226 E 568367
RT90 X 6297597 Y 1519205
WGS84 dec 56,804882° 16,119606°
WGS84 g/m 56° 48,2929′ 16° 7,1764′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 17,58″ 16° 7′ 10,58″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se