237 Grankullen

By: Gelebo

I slutet av 1750-talet fick den före detta soldaten Per Persson Borssell, född i Åby församling omkring 1722, bygga sig ett torp som låg här invid gränssträngen mellan Gelebo och Nickebo. Han hade varit soldat för Ekholma rote nr 48 Kalmar regemente.

Där var han torpare, skomakare och krögare. Han hade också en svartkrog. (Det var inte samma krog som den ordinarie i Nickebo.) Per Borssells son Gabriel Persson övertog torpet år 1788.

En ägare under 1900-talet var Bertil Gustavson och kallades ”Grankullen”. Han var en mångkunnig man. Skogsarbetare, sågare, snickare, målare, barberare, politiker. NTO-lokalen skötte han under många år på ett föredömligt sätt till stort gagn för bygden.

Platsen på Google Maps

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6299005 E 571168
RT90 X 6300344 Y 1522039
WGS84 dec 56,829422° 16,166230°
WGS84 g/m 56° 49,7653′ 16° 9,9738′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 45,92″ 16° 9′ 58,43″


Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

71 Sjudaretorpet

By: Gelebo

Här har Johannes Jonsson och hans hustru Caisa bott. Johannes var född i Karlsbo 1811 och Caisa var född i Bäckebo 1819 och hette som ogift Börjesdotter.

Familjen kom hit från Bäckebo 1844.

De fick fem barn:
Otto 1843 åkte till Amerika 1871.
Peter 1849 åkte till Amerika 1870.
Emma 1852
Ida 1857
Jonas 1860 (blev knappt 3 år.)

När alla barnen lämnat hemmet ändrades Johannes titel från torpare till inhyses. Johannes dog 1891. Caisa till St. Sigfrid 1899.

Om Peter Jonsson och hans livsverk, läser ni bäst i våra hembygdsböcker!


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6301857 E 573057
RT90 X 6303175 Y 1523962
WGS84 dec 56,854752° 16,197995°
WGS84 g/m 56° 51,2851′ 16° 11,8797′
WGS84 g/m/s 56° 51′ 17,11″ 16° 11′ 52,78″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

70 Alletorpet

By: Gelebo

Här bodde Jonas och Gustaf Franzén i sin barndom. Den förre blev lanthandlare i Tombo.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6300844 E 572599
RT90 X 6302167 Y 1523492
WGS84 dec 56,845724° 16,190199°
WGS84 g/m 56° 50,7434′ 16° 11,4119′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 44,61″ 16° 11′ 24,72″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

68 Torpet Norget

By: Gelebo

Den näst siste torparen här var Sven Börjesson. Sven flyttade till Vångerslät år 1892. Därefter till ena torpet vid Bomossen i Skammelstorp.

Börjessons dotter, Lydia, stannade kvar som piga hos gårdens ägare. Senare kom även hon till Skammelstorp, där hon blev skolstäderska och värmde upp skolhuset vintertid.

Den siste torparen på Norget hette Nils Peter Olsson. Under de åtta åren, fram till sekelskiftet, ändrades hans titel från torpare till arbetare.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6300225 E 571360
RT90 X 6301562 Y 1522245
WGS84 dec 56,840353° 16,169712°
WGS84 g/m 56° 50,4212′ 16° 10,1827′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 25,27″ 16° 10′ 10,96″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

66 Linbasta

By: Gelebo

Byggnadsår 1858.

När linet var skördat och rötat var det dags att skilja de vedartade delarna från den användbara linfibern. Man ”bråkade” linet. Genom att torka linet ordentligt i en linbasta gick bråkningen bättre och linfibern kunde sedan ”skäktas” och ”häcklas” för att få fram en fin fiber att spinna.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6299694 E 571160
RT90 X 6301033 Y 1522039
WGS84 dec 56,835612° 16,166291°
WGS84 g/m 56° 50,1367′ 16° 9,9775′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 8,20″ 16° 9′ 58,65″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

65 Smedstället

By: Gelebo

Den förste smeden vi med säkerhet kan finna på denna plats i husförhörslängderna, hette Peter Jonsson. Peter var född 1783. Han fanns här 1810-1817. En senare smed, Carl Jonsson, var kanske den siste på platsen?

 


Visa större karta

Koordinater:

SWEREF 99 TM N 6299809 E 571106
RT90 X 6301149 Y 1521987
WGS84 dec 56,836656° 16,165449°
WGS84 g/m 56° 50,1994′ 16° 9,9269′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 11,96″ 16° 9′ 55,62″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

64 Linbasta

By: Gelebo

När linet var skördat och rötat var det dags att skilja de vedartade delarna från den användbara linfibern. Man ”bråkade” linet. Genom att torka linet ordentligt i en linbasta gick bråkningen bättre och linfibern kunde sedan ”skäktas” och ”häcklas” för att få fram en fin fiber att spinna.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6299763 E 571167
RT90 X 6301102 Y 1522047
WGS84 dec 56,836231° 16,166428°
WGS84 g/m 56° 50,1739′ 16° 9,9857′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 10,43″ 16° 9′ 59,14″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

63 Båtsmanstorp

By: Gelebo

Enligt äldsta Generalmöntrings Rulla, för Smålands Compani, fanns sedan slutet av 1700-talet båtsman nr. 40 Dragg i Gelebo.

Vid ett enstaka tillfälle finner vi även båtsmansnamnet Stormodig i denna by.

Den siste båtsmannen på torpet var Fridolf Carlsson/Dragg. Fridolf var född i Kalmar den 15 oktober 1857 och antogs som båtsman 1877. Han vigdes med torparedottern Emma Kristina Andersdotter från Nickebo 1881. Fridolf avled endast 33 år gammal 1890. Troligen antogs ingen båtsman därefter, ty familjen fick bo kvar till 1892 då Emma vigdes med en jordägande änkeman från Nickebo och flyttade dit med de fem barnen. Torpet övertogs sedan av ”civil” brukare.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6299354 E 571466
RT90 X 6300690 Y 1522341
WGS84 dec 56,832518° 16,171209°
WGS84 g/m 56° 49,9511′ 16° 10,2725′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 57,06″ 16° 10′ 16,35″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

62 Brandtorn

By: Gelebo

På den här platsen har det stått ett brandtorn.

På Prästgårdsmagasinet finns handlingar rörande bevakning eller reparation av tornet. Kassaboken, som upptar åren 1939-1946 finns i skåp nr. l.

Läs vidare om Åby Brandkårsförening i boken Här växte Läckeby fram. (Sid 290 -291)


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6299432 E 571444
RT90 X 6300768 Y 1522320
WGS84 dec 56,833219° 16,170871°
WGS84 g/m 56° 49,9931′ 16° 10,2523′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 59,59″ 16° 10′ 15,14″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

61 Marknadsgärdet

By: Gelebo

Från 1810 till början av 1860-talet, ordnades här höstmarknader. På en sockenstämma 1849 beslöts att den ”källarrörelse” som bedrevs vid marknaden skulle förbjudas. Konglig Befallningshafvande meddelade dock att tillstånd på ”slika” marknader förekomma.

Tydligen var det stor tillslutning under marknaderna. År 1861 hade socknen utsett 30 ordningsvakter.

Tavlans plats är vid marknadsbodarna enligt markering på enskifteskartan 1823.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6299661 E 571278
RT90 X 6300999 Y 1522157
WGS84 dec 56,835301° 16,168221°
WGS84 g/m 56° 50,1181′ 16° 10,0933′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 7,08″ 16° 10′ 5,60″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

60 Gamla Gelebo

By: Gelebo

Här låg den gamla bykärnan.

1900-talet började svårt. Den 10 maj år 1900 brann alla gårdar ner förutom Lillegården. Då gjordes ett Laga Skifte, varvid gårdsplanerna fick det läge de har 1997.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6299532 E 571044
RT90 X 6300873 Y 1521921
WGS84 dec 56,834181° 16,164344°
WGS84 g/m 56° 50,0509′ 16° 9,8606′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 3,05″ 16° 9′ 51,64″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

59 Vikingagrav

By: Gelebo

På den här platsen har det funnits en skeppssättning. Numera syns enbart
”för- och aktersten”.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6299206 E 571069
RT90 X 6300546 Y 1521942
WGS84 dec 56,831244° 16,164660°
WGS84 g/m 56° 49,8746′ 16° 9,8796′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 52,48″ 16° 9′ 52,78″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

58 Sjöbråna

By: Gelebo

I husförhörslängden kan vi konstatera att här varit bebott de första fyrtio åren av 1800-talet. Under denna tid finner vi familjer med barn i skolåldern och familjer med vuxna barn. Äldre ensamstående inhystes och här fanns också brukare med dräng.

De äldsta husförhörslängderna är emellertid ofullständiga och svårlästa. Födelseår och socken är antecknad, men månad och datum saknas ofta. I något fall finns en anteckning var de kom ifrån och vart de flyttade.

Förmodligen har här varit bebott betydligt längre, men efter 1840 försvinner namnet Sjöbråna från husförhörslängderna.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6299367 E 573212
RT90 X 6300682 Y 1524088
WGS84 dec 56,832359° 16,199825°
WGS84 g/m 56° 49,9415′ 16° 11,9895′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 56,49″ 16° 11′ 59,37″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se