34 NTO-lokal

By: Karlsbo

Åby sockens första föreningsägda lokal byggdes här i Karlsbo.

NTO-Logen, Framtidens Hopp, bildades i Nickebo skolhus den 16/2 1908, efter föredrag av Pastor Werner.

Hösten 1911 byggdes, på den här platsen, den första lokalen som invigdes den 25/2 1912 och då besöktes av 200 personer. Den 24:de maj samma år brann lokalen ner. Det spekulerades i om det var mordbrand.

Senare byggdes en andra lokal i Nickebo. Den 22/2 1914 hölls invigningsfesten.

Se i övrigt Gunnar Franséns häfte på Prästgårdsmagasinet.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6297654 E 570088
RT90 X 6299006 Y 1520943
WGS84 dec 56,817460° 16,148170°
WGS84 g/m 56° 49,0476′ 16° 8,8902′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 2,86″ 16° 8′ 53,41″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

33 Harry Karlssons stuggrund

By: Karlsbo

Den siste bofaste ägaren här var Harry Karlsson.

I äldre tid var detta en liten gård. År 1946 såldes gården till Henning Carlsson och arealen lades därmed till Karlsbo 1:2. Stugan revs senare samma år.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6298024 E 570266
RT90 X 6299373 Y 1521125
WGS84 dec 56,820748° 16,151181°
WGS84 g/m 56° 49,2449′ 16° 9,0709′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 14,69″ 16° 9′ 4,25″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

32 Augustatorpet

By: Karlsbo

På platsen finns 2 husgrunder.

Torparen Karl Johan Petersson född 1849 i Kristvalla, död i Åby 1888. Hustrun, Augusta Gustafsdotter född 1847 (har tydligen givit stugan dess namn).

Barn:
Josef Alfred, född 1876 Emelie MatiIda, född 1878 Frans Augustinus, född 1882 Karl Uno Theodor, född 1885

Torpet revs antagligen i slutet av 1800-talet.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6296778 E 569110
RT90 X 6298141 Y 1519954
WGS84 dec 56,809736° 16,131909°
WGS84 g/m 56° 48,5842′ 16° 7,9145′
WGS84 g/m/s 56° 48′ 35,05″ 16° 7′ 54,87″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

31 Björkliden

By: Karlsbo

Siste bofaste ägaren är okänd. På andra sidan vägen finns en brunn. Där har det funnits ett hus som var handelsbod. Här bodde en gammal gumma som kokade karameller, ”Bussar”.

I Gunnar Franséns häfte från början av 1900-talet kan vi bl. a. läsa: Mor Sanna, byns affärskvinna såg till att byns folk kom över livets nödtorft till rimligt pris. Hennes varusortering var icke stor, men hon gjorde så gott hon kunde. Jag minnes så väl, att på ingångsdörrens ena sida stod fotogénfatet, på den andra sidan silltunnan. Mor Sanna var snäll och godhjärtad. Ofta kunde en liten strut karameller finna vägen till barnens magar. De var en läckerhet, ty bussarna voro bemängda med alla slags smakämnen från de andra varorna.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6297812 E 569749
RT90 X 6299168 Y 1520606
WGS84 dec 56,818930° 16,142665°
WGS84 g/m 56° 49,1358′ 16° 8,5599′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 8,15″ 16° 8′ 33,59″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

30 Karlsbo soldattorp

By: Karlsbo

Den soldat som bodde här år 1711 hette Uggla. Den siste som innehade tjänsten fick avsked 1849. Soldattorpet i Karlsbo tillhörde N: 20 Kongl. Calmar Regemente Lifkompaniet N 136.

Senare bodde en snickare vid namn Kalle Thörnquist i torpet. Han hade varit i Amerika två gånger och när han återkom vid sekelskiftet hade han en cykel med sig.

Även Tilda, en god vän, samt systern Kristina bodde på torpet. Båda var ”läskunniga” och botade sjuka. De slog åder, hade iglar, kokade plåster som förmådde läka de svåraste sår och drog ut tänder. Båda hade varit åt Stockholm vid flera tillfällen.

Karlsbo skola

I ett kyrkostämmoprotokoll från 21 nov 1888 skrivs att till kommittén för skolhusbyggnader inkom ett anbud att uppföra en skola i Karlsbo för 2750 kronor.

Skolan byggdes 1890 och blev granne med soldattorpet. Skolformen var en B3-skola med intagning vartannat år. Den siste läraren som undervisade i den skolformen var Stina Andersson-Berminge, hon tillträdde tjänsten 1926.

Läs Stina Berminges egna berättelser om Karlsbo i Boken om Åby. Sid. 110–123.

Karlsbo by har en areal på ca 200 ha. År 1539 fanns det en Kronobonde i Karlsbo. Byn brändes ner i Kalmarkriget 1611.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6297670 E 569411
RT90 X 6299029 Y 1520266
WGS84 dec 56,817697° 16,137087°
WGS84 g/m 56° 49,0618′ 16° 8,2252′
WGS84 g/m/s 56° 49′ 3,71″ 16° 8′ 13,51″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

25 Perstorpet

By: Karlsbo

Den siste brukaren till Perstorpet vi känner till hette Per August Nilsson, född 1843. Gift 1881 med Lovisa Nilsdotter som var född 1848.

Deras barn hette Emma född 1871, Nils Lorens född 1882, Karl Viktor Adrian född 1885, Johan född 1887, Gunnar Alex född 1889.

Emma utvandrade till Amerika. Som gift hette hon Mauritz i efternamn och hade en dotter. Karl utvandrade också till Amerika, men återvände till Tombo.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6295067 E 568971
RT90 X 6296431 Y 1519795
WGS84 dec 56,794387° 16,129173°
WGS84 g/m 56° 47,6632′ 16° 7,7504′
WGS84 g/m/s 56° 47′ 39,79″ 16° 7′ 45,02″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se