57 Soldattorp

By: Knarrebo

Soldattorpet 138 Knarrebo.

När indelningsverket grundades under Karl Xl regeringstid blev 2 soldattorp lagda i Åby församling nr 138 i Knarrebo och 136 i Karlsbo. Dessa soldater tillhörde Kalmar infanteriregemente.

Från 1683 till att den siste soldaten Peter Larsson Hammar avled 1867 hade minst 14 soldater tjänstgjort från Knarrebo. 1867 blev roten indragen till lönefyllnad åt underofficerare. Soldaten Persson Trana hade längst anställningstid 1709–1739. Soldaten Jon Andersson Cedergren 1760–1783 var tidvis kommenderad i svenska Pommern.

Torpet har tidigare legat 100 m västerut men flyttats till sin nuvarande plats, se nr 56.

Mönstringsplatsen var i de flesta fall Staby utanför Högsby. Från 1815 var mönstringsplatsen Hultsfred.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6301682 E 570606
RT90 X 6303028 Y 1521508
WGS84 dec 56,853552° 16,157760°
WGS84 g/m 56° 51,2131′ 16° 9,4656′
WGS84 g/m/s 56° 51′ 12,79″ 16° 9′ 27,94″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

806 Väderkvarn

By: Knarrebo

Förutom namn och läge saknar vi uppgifter om denna plats.
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6300947 E 570940
RT90 X 6302289 Y 1521834
WGS84 dec 56,846901° 16,163040°
WGS84 g/m 56° 50,8141′ 16° 9,7824′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 48,84″ 16° 9′ 46,94″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

648 Knarrebo kvarn

By: Knarrebo

Särjebäcken är ett betydande vattendrag som utgör gräns mellan Åby och Ryssby socknar i Knarrebo. Vid Snärjebäcken fanns en kronokvarn redan 1570. En betydande person som då var i Knarrebo var Olof Torgelsson ”Oluff i Knarreboda” som fungerade som gästgivare. Innan Nickebo krog ett betydande kräftfiske men tyvärr försvann det 1967 då kräftpesten kom. Det var annars en stor tillgång för byn.

I Åby socken har det funnits minst ett 60-tal vattenkvarnar som är utprickade på en karta i vårt arkiv samt ett stort antal väderkvarnar.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6303601 E 573223
RT90 X 6304917 Y 1524149
WGS84 dec 56,870385° 16,201225°
WGS84 g/m 56° 52,2231′ 16° 12,0735′
WGS84 g/m/s 56° 52′ 13,39″ 16° 12′ 4,41″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

235 Frostegården

By: Knarrebo

Förutom namn och läge saknar vi uppgifter om denna plats.
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6301036 E 570890
RT90 X 6302379 Y 1521785
WGS84 dec 56,847711° 16,162245°
WGS84 g/m 56° 50,8627′ 16° 9,7347′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 51,76″ 16° 9′ 44,08″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

233 Betlehem

By: Knarrebo

Förutom namn och läge saknar vi uppgifter om denna plats.
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6300915 E 571311
RT90 X 6302253 Y 1522205
WGS84 dec 56,846560° 16,169117°
WGS84 g/m 56° 50,7936′ 16° 10,1470′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 47,62″ 16° 10′ 8,82″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

229 Tunbergtorpet

By: Knarrebo

Förutom namn och läge saknar vi uppgifter om denna plats.
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6302379 E 571734
RT90 X 6303712 Y 1522645
WGS84 dec 56,859640° 16,176456°
WGS84 g/m 56° 51,5784′ 16° 10,5874′
WGS84 g/m/s 56° 51′ 34,70″ 16° 10′ 35,24″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

228 Åmaden

By: Knarrebo

Snärjebäcken är ett betydande vattendrag som utgör gräns åt Ryssby socken. Där var förr ett mycket betydande kräftfiske, men år 1967 förstördes det när kräftpesten kom.

Här på maden var det en mycket bra ängslåtter men på 1970-talet beslutade Sterner Lejdel och Arne Axelsson som då var ägare till gårdarna att göra en våtmark för att få ett bra fågelliv. De var de första i bygden som för egna kostnader gjorde en våtmark.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6303593 E 571973
RT90 X 6304924 Y 1522898
WGS84 dec 56,870511° 16,180712°
WGS84 g/m 56° 52,2307′ 16° 10,8427′
WGS84 g/m/s 56° 52′ 13,84″ 16° 10′ 50,56″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

227 Aktus backe

By: Knarrebo

Förutom namn och läge saknar vi uppgifter om denna plats.
Välkommen att bidra med information till info@gamlaaby.se


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6300457 E 571116
RT90 X 6301797 Y 1522004
WGS84 dec 56,842474° 16,165783°
WGS84 g/m 56° 50,5484′ 16° 9,9470′
WGS84 g/m/s 56° 50′ 32,91″ 16° 9′ 56,82″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se

56 Soldattorp

By: Knarrebo

Soldattorpet 138 Knarrebo.

När indelningsverket grundades under Karl Xl regeringstid blev 2 soldattorp lagda i Åby församling nr 138 i Knarrebo och 136 i Karlsbo. Dessa soldater tillhörde Kalmar infanteriregemente.

Från 1683 till att den siste soldaten Peter Larsson Hammar avled 1867 hade minst 14 soldater tjänstgjort från Knarrebo. 1867 blev roten indragen till lönefyllnad åt underofficerare. Soldaten Persson Trana hade längst anställningstid 1709–1739. Soldaten Jon Andersson Cedergren 1760–1783 var tidvis kommenderad i svenska Pommern.

Torpet har flyttats 100 m österut, se nr 57.

Mönstringsplatsen var i de flesta fall Staby utanför Högsby. Från 1815 var mönstringsplatsen Hultsfred.


Visa större karta

Koordinater:

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6301693 E 570449
RT90 X 6303041 Y 1521352
WGS84 dec 56,853676° 16,155204°
WGS84 g/m 56° 51,2206′ 16° 9,3122′
WGS84 g/m/s 56° 51′ 13,23″ 16° 9′ 18,73″

Kommentera genom att skicka e-post till info@gamlaaby.se